Arbeidslivseventyret

Valgkampanje på facebook

Handel og kontor kjørte en facebookkampanje for å få skiftet farge på regjeringen i 2017. De valgte å bruke kjente eventyr for å illustrere morgendagens tilstander med blå-blå regjering. Oppdraget er levert gjennom LO Media. Tegninger i tusj.

  • Illustrasjon Kampanje
  • Handel og kontor (HK)