Glassworks.no

Logo og webside

Ny logo og nettside til Glassworks, et konsulentfirma som utvikler programvare på prosjektbasis. Navnet Glassworks kommer av et ønske om å ha en transparent prosess med kundene. Philip Glass, RGB og Oslofjord er stikkord fra prosessen.