Korbladet

Magasinlayout

Medlemsblad for Norges Korforbund. Bladet skal inspirere, informere og gi faglig påfyll til 30.000 sangere og dirigenter rundt om i landet. Layouten er et forsøk på å visualisere musikk. Bruk av 7-kolonne-grid i bunn gir sidene et dynamisk og levende preg uten symmetri. Skrifttypen som er brukt i overskrifter kan minne om et klassisk håndskrevet notebilde. Bladet kommer ut 4 ganger i året.