Full profilering

Logo, postalia og nettside

Kvarnmon er et svenskt skogsforetak som jobber med foredling av skog og bioenergi. Profileringen er inspirert av et skogskart med høydekurver og grenselinjer.

Nettside

Visittkort

Postalia

Brosjyre

Presentasjon av foretaket og prisliste.

Keps