LO Media nettside

Webdesign og illustrasjoner.

Med sine 16 redaksjoner er LO Media Norges største fagbladprodusent. LO Media har også en egen «kommersiell» avdeling med eget trykkeri som produserer alt fra Arbeiderpartiets valgkampmateriell, streikevester og Facebook-kampanjer, til å arrangere hele landsmøter. Når jeg fikk i oppgave å utforme ny nettside var den største utfordringen å få vist frem bredden i en såpass omfangsrik virksomhet. Nettsiden er bygget opp fra en Wordpress-mal, med skreddersydde ikoner, illustrasjoner og bildecollage. Jeg fungerte også som fotograf på store deler av siden. LO Media eies av LO og alle LOs forbund og har 63 ansatte.

Forside

På forsidebildet poserer tre fra staben, og bildet er linket opp til de tre viktigste redaksjonelle sidene. Etter følger snarveier inn til de kommersielle tjenestene.

Presentasjon av fagblader

Alle de 16 redaksjonene, samt FriFagbevegelse og podkasten "Rørsla" har sine egne sider, der du blant annet finner pdf av siste utgave på alle bladene.

Ikoner for tjenester

De 18 ikonene for tjenester er illustrert spesielt for LO Media. Jeg har lekt med farger som forandres inne i illustrasjonene når man hovrer over dem.

Portofoliesider

På portfoliesidene ligger også snarveier til tjenstene som hører til produktet.

Oversikt over ansatte