Temaillustrasjoner

Til Tidsskrift for jordmødre

Illustrasjoner til norske jordmødrers fagtidsskrift. Hovedsakelig tusj eller penn.

  • Illustrasjon
  • Den norske jordmorforening

Videreutdanning

Jordmødre har mye å vinne på å etterutdanne seg. Artikkelen tar blant annet for seg spesialisering innen akupunktur, ammeveiledning og internasjonal helse.

Når det går galt

Grensen mellom liv og død kan være hårfin, og en feilbedømming kan få fatale følger. Skyldfordelingen i etterkant, kontakten med media og pårørende kan være svært tøff. Er jordmødre rustet for dette?

Kvinnekamp

Jordmødre har gjennom tidene vært i bresjen for kvinnekampen. Norges første kvinnelige ordfører (1925) var jordmor, og det er mange eksempler på sterke kvinner som har stått opp for kvinners rettigheter i spørsmål om alt fra prevensjon til prostitusjon.

IT i sneglefart

Innføring av nye elekroniske rutiner må ikke bidra til at jordmødre blir fratatt sitt faglige ansvar. Jordmødre må følge med i timen og være med på å sette dagsorden.

Lønnsoppgjør

Den egyptiske rett og ordens-gudinnen Maat veier lønnsoppgjøret mellom kommunesektoren og helseforetakene.

Midlertidlige stillinger

De ettertraktede heltidsstillingene er noe mange jordmødre kun kan drømme om.

Pass på hygienen

Infeksjoner i barseltiden oppdages ofte hjemme. Underrapportering av infeksjoner antas å være stor, ikke minst ved tidlig hjemreise etter keisersnitt.

Når mor har psykiske arr

Psykisk lidelse hos mor setter store krav til de jordmødre som møter disse kvinnene gjennom svangerskap og fødsel.

Ut av boksen

Jordmødre kan mer enn fødselshjelp, og er en resurs for kvinner i hele livsløpet. I Sverige har for eksempel jordmødre i lang tid hatt oppgaver som tradisjonelt tilhører leger og gynekologer.

Vinn vinn

En ny ordning sikrer arbeidstakere over 60 en reduksjon på 1,5 timer i uka, samtidig som man øker stillingsbrøken for andre ved sykehuset i Tønsberg.

Jordmoridentitet

Jordmødre er en stolt faggruppe. Jordmoridentitet er forankret i det friske, noe som er viktig å huske på i dagens høyteknologiske samfunn der jordmor fort kan bli stående mellom barken og veden mellom det naturlige og det moderne.

Når det normale blir unormalt

Mange kvinner idag tørr ikke å føde uten medisinsk hjelp. Her illustrert med den greske medisinske symbolen "Rod of Asclepius", med en slange og en stav.

Norsk jordmorstab 2021

Blant norske jordmødre som idag har 100% stillinger, er over halvparten over 50 år. Unge og nyutdannede jordmødre sliter med å få fast stilling, og mange har deltidsstillinger. Hvordan ser staben ut 2021 om vi ikke klarer å holde på de yngre?