Tidsskrift for jordmødre

Magasinlayout

Fagtidsskrift utgitt av Den norske jordmorforening. Utkom første gang i 1895 og er dermed det eldste fagtidsskriftet for et tradisjonelt kvinneyrke i Norge. Bladet kommer ut 9 ganger i året.